Tento projekt:
Rozšírenie výroby tlače reklamných predmetov
v najmenej rozvinutých regiónoch
Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze
rozvoja
Celkové náklady projektu:
335 823,33€
Nenávratný finančný príspevok: 184 702,83
Dátum začatia realizácie projektu: marec 2019
Dátum ukončenie realizácie projektu: november 2019
Riadiaci orgán OP VaI
EURÓPSK ÚNI
Európsky fond regionálneho rozvoja